「mina」2022年8月号掲載

「mina」2022年8月号掲載
「mina」2022年8月号にnail polish <peau, lemon curd, clay, silk, blush> が掲載されました。