「Gina」2021年7月号掲載

「Gina」2021年7月号掲載
「Gina」7月号にrihka plump eyepolish <lemon curd>,<ginger>,<chai tea>が掲載されました。